06.07.2012. - Saopštenje za javnost

U okviru projekta “Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije: Jačanje tužilačke mreže”, koji finansira Evropska Unija (Višekorisnička IPA 2010) uz podršku njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), prva Reginonalna konferencija o pirkupljanju i zaštiti podataka biće održana u Hagu, Holandija, 10. jula 2012. Pročitaj više...