27.06.2018.godine – Saopštenje: Određen pritvor osumnjičenom za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija

Sudija za istragu Osnovnog suda u Baru prihvatio je  predlog državnog tužioca i odredio pritvor do 30 dana u odnosu na lice V.G. za koje postoji osnovana sumnja da je izvršio krivično djelo–nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Osnovano se sumnja da je osumnjičeni 26.06.2018.godine, oko 20,00 časova, u ugostiteljskom objektu “Moskva” u Baru, na javnom mjestu nosio pištolj marke “CZ 99”, kalibra 10mm, sa okvirom u kome je bilo 5 metaka odgovarajućeg kalibra.

Osumnjičeni je lišen slobode od strane službenika Uprave policije Bar, a po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Baru, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo–nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Nakon saslušanja, državni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Baru donio je rješenje o zadržavanju do 72 sata za osumnjičenog V.G.i sudiji za istragu Osnovnog suda u Baru podnio predlog za određivanje pritvora.


25.06.2018.godine - Saopstenje Viseg drzavnog tuzilastva u Podgorici

Radi blagovremenog informisanja, obavještavamo javnost da je danas od strane Uprave policije – CB Podgorica obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici da je u Ministarstvu odbrane Crne Gore došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane E.H. na štetu A.LJ., te da je na lice mjesta od strane tužioca i ovlašćenih policijskih službenika izvršen uviđaj, kojom prilikom su izuzeti svi tragovi sa lica mjesta, koji će biti predmet vještačenja po naredbi ovog tužilaštva, a od strane tužioca dat je nalog policiji da se lice E.H. liši slobode zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju, koje lice će u zakonskom roku biti dovedeno u ovo tužilaštvo radi saslušanja u svojstvu osumnjičenog. 

Pročitajte kompletno saopštenje


21.06.2018. godine - Saopstenje: Privedeno 12 lica zbog prevare

Po nalogu dežurnog tužioca Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, uz krivičnu prijavu privedeno je dvanaest lica, i to: D.P., I.K., D.M., R.P., D.B., S.B., N.V., A.L., V.M., B.V., D.I. i S.K., radi saslušanja u svojstvu osumnjičenih, zbog krivičnog djela-prevara u produženom trajanju.

Jedno lice N.V. se nalazi u bjekstvu i policiji je dat nalog da se ovaj osumnjičeni odmah po pronalaženju liši slobode.

Osumnjičenima se stavlja na teret da je dana 19.06.2018. godine osumnjiceni N. V., na osnovu falsifikovane dokumentacije, dao nalog za prenos novčanih sredstava sa poslovnog računa privrednog društva „R.M.“DOO, na svoj i žiro račune ostalih osumnjičenih lica, koji su taj novac podizali, pa su tako pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 1.665.793,00 eura.


15.06.2018.godine – Saopštenje: Sastanak Vrhovnog državnog tužioca sa glavnim pregovaračem Crne Gore i EU

Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković razgovarao je u prostorijama Vrhovnog državnog tužilaštva  sa glavnim pregovaračem Crne Gore i Evropske unije Aleksandrom Drljevićem.

Vrhovni državni tužilac upoznao je glavnog pregovarača  da Državno tužilaštvo i Tužilački savjet kontinuirano preduzimaju aktivnosti na realizaciji mjera iz akcionih planova za pregovaračka poglavlja 23 i 24.
Na sastanku je razmatrana buduća dinamika aktivnosti u pogledu privremenih mjerila za pregovaračka poglavlja 23 i 24.


11.06.2018.godine – Saopštenje: Sastanak Vrhovnog državnog tužioca sa Republičkim javnim tužiocem Srbije


 
Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković razgovarao je u prostorijama Vrhovnog državnog tužilaštva  sa Republičkim javnim tužiocem Srbije, Zagorkom Dolovac.

Vrhovni državni tužilac upoznao je sagovornike sa strukturom i načinom funkcionisanja Državnog tužilaštva, kao i sa ustavnom i zakonskom reformom u Crnoj Gori.

Susret je bio prilika da sagovornici razmijene mišljenja o saradnji između Republičkog javnog tužilaštva Srbije i Državnog tužilaštva Crne Gore.

Sagovornici su izrazili očekivanja da će dobra saradnja iz prethodnog perioda biti nastavljena i u budućnosti. 


11.06.2018.godine - Saopstenje: Odrzana Konferencija na temu saradnje  EUROJUST-a sa trećim zemljama


 
Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore bilo je domaćin Konferencije na temu “EUROJUST i saradnja sa trećim zemljama” – iskustva i izazovi u zemljama Zapadnog Balkana, koja je održana u hotelu Hilton u Podgorici.

Konferenciju je otvorio Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković i tom prilikom istakao da se posebnost današnje konferencije ogleda u obostranom povjerenju i međusobnoj povezanosti relevantnih sudionika integrisanih u EUROJUST-u,  kao tijelu Evropske unije koje okuplja predstavnike pravosudnih organa država članica Evropske unije i trećih drzava sa kojima EUROJUST ima potpisane sporazume o saradnji.
Stanković je naglasio da prisustvo našeg tužioca u sjedištu EUROJUST-a u Hagu i neposredna saradnja sa predstavnicima pravosudnih tijela država članica Evropske unije predstavlja i privilegiju i izazov, ali i mogućnost da dokažemo da smo respektabilan partner u borbi protiv svih oblika kriminala.

“Teski oblici kriminala, a posebno organizovani kriminal, predstavljaju globalnu prijetnju, pa je rad na njihovom suzbijanju zajednički zadatak svih. Ova borba iziskuje ujedinjenost i napore svih nadležnih organa na nacionalnom i svih država na međunarodnom nivou”, poručio je Stanković.      

Potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministar pravde, Zoran Pažin poručio je da je najbolja potvrda posvećenosti saradnji sa EUROJUST-om činjenica da je Crna Gora odmah nakon stupanja na snagu Sporazuma o saradnji  imenovala državnog tužioca za vezu sa EUROJUST-om. 

Pažin je saopštio da su crnogorski organi u prethodnoj godini posredstvom EUROJST-a bili ukljuceni u cetiri predmeta , dok su u 2016. godini u radu bila dva predmeta.

Predsjednik  EUROJUST-a Ladislav Hamran pohvalio je dosadasnju saradnju Državnog tužilaštva Crne  Gore sa EUROJUST-on i naglasio da ova saradnja moze biti primjer državama regiona  koje nemaju zaključene sporazume o saradnji sa EUROJUST-om ili nije otpočela primjena potpisanih sporazuma.

Prilikom izlaganja na Konfereniji državna tužiteljka za vezu Crne Gore sa EUROJUST-om, Jelena Djaletic iskazala je očekivanje da će nakon današnjeg skupa dosadašnja saradnja biti unaprijedjena i da će se interaktivnim djelovanjem ostvariti jos bolji rezultati.

Na Konferenciji su govorili i šef delegacije EU u Crnoj Gori Aivo Orav, ambasador S.R. Njemačke u Crnoj Gori Hans Guntern Matern, nerezidentni ambasador Kraljevine Holandije za Crnu Goru Henk Van Den Dool, ambasador Republike Italije u Crnoj Gori Luka Zelioli, projekt menadžer projekta IPA 2017 “Borba protiv teških oblika kriminala na Zapadnom Balkanu” Erik Vincken.

U radnom dijelu konferencije izaganja su imali i potpredsjednk EUROJUST-a  i nacionalni član S.R.  Njemačke u EUROJUST-u Klaus Meyer–Cabri, nacionalni član Republike Hrvatske u EUROJUST-u Josip Čule,  nacionalni član  Republike Češke u EUROJUST-u i rukovodilac tima za međunarodne odnose u EUROJUST-u Lukáš Starý, generalni direktor Direktorata za međunarodnu pravosudnu saradnju i projekte u Ministarstvu pravde Crne Gore Nikola Šaranović.

Konferenciju je organizovalo Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore uz podršku projekta GIZ, IPA 2017  - “Borba protiv teških oblika kriminala na Zapadnom Balkanu”.

Pročitajte kompletno izlaganje Vrhovnog državnog tužioca


30.05.2018.godine – Saopštenje: Višem državnom tužilaštvu u Podgorici dostavljen nalaz sa mišljenjem povodom smrti kod pok. N.A.

Kako je javnost već upoznata da je u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici formiran predmet povodom utvrđivanja okolnosti pod kojima je dana 01.05.2018.godine u Kliničkom centru Crne Gore preminula porodilja N.A. iz Ulcinja, radi objektivnog informisanja upoznajem javnost, da su vještak sudskomedicinske struke i patolog, nakon obavljene ekshumacije i obdukcije tijela, dostavili tužilaštvu nalaz sa mišljenjem da je smrt kod pok. N.A. prirodna i da je nastupila uslijed iskrvavljenja.

Tužilaštvo će u daljem toku postupka, putem sudsko-medicinskog vještačenja, utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti koje su prethodile nastupanju smrti kod pok. N.A..


30.05.2018.godine – Saopštenje: Povodom napada na novinarku ND Vijesti dostavljeni izvještaji o DNK, trasološkom i vještačenju prisustva barutnih čestica
 
Povodom predmeta koji je formiran u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, a u vezi događaja u kojem je od strane NN lica došlo do ranjavanja novinarke ND „Vijesti“ O.L., u dva navrata putem saopštenja javnost je obavještavana o preduzetim radnjama u ovom predmetu, a osim radnji koje su do sada preduzete, ovom tužilaštvu, nakon što je po naredbi tužioca izvršeno vještačenje od strane Forenzičkog centra Danilovgrad, dostavljeni su izvještaji o DNK, trasološkom i vještačenju prisustva barutnih čestica. 

Tužilaštvo će u toku postupka prikupljati sve dokaze i podatke vezano za izvršenje predmetnog krivičnog djela, i u cilju rasvjetljavanja događaja preduzimati sve neophodne radnje, saslušati sva lica za koja ocijeni da svojim izjavama mogu doprinijeti rasvjetljavanju svih okolnosti slučaja, pri čemu zanimanje i druga svojstva tih lica nijesu od značaja za donošenje odluka o sprovođenju ovih radnji.


25.05.2018.godine – Saopštenje: Tuzilastvo spremno za izborni dan

Povodom održavanja predstojećih lokalnih izbora u Crnoj Gori Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković dostavio je uputstvo rukovodiocima da se u svakom tužilaštvu, u gradovima u kojima su raspisani izbori, u toku izbornog dana, po ustaljenoj proceduri, organizuju dežurstva, kako bi se u slučaju eventualnih prijava krivičnih djela protiv izbornih prava iz Glave XVI Krivičnog zakonika Crne Gore, pravovremeno reagovalo.

Vrhovni državni tužilac podsjetio je rukovodioce na značaj proaktivnog pristupa u radu državnih tužilaca i na obavezu Državnog tužilaštva da svakodnevno djeluje isključivo u skladu sa Ustavom i zakonom, kako prije, tako tokom i poslije izbornog dana.


24.05.2018.godine- Saopstenje: Održana III sjednica Tužilačkog savjeta


    
Na sjednici Tužilačkog savjeta, kojom je predsjedavao Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, između ostalog, obrazovane su četiri komisije, i to: Komisija za testiranje, Komisija za ocjenjivanje, Komisija za napredovanje i Komisija za razmatranje pritužbi državnih tužilaca i rukovodilaca  državnih tužilaštava u vezi ugrožavanja njihove samostalnosti.

Osim toga, imenovani su članovi Disciplinskog vijeća i njihovi zamjenici, dok je  za predsjednicu Komisije za Etički kodeks državnih tužilaca, predložena Ranka Čarapić, član Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika.
Tužilački savjet na današnjoj sjednici, delegirao je uglednu pravnicu Ranku Čarapić za člana Operativnog tima, koji vrši kontrolu realizacije mjera iz Akciong plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa za period 2017-2018. godine, a prof.dr Anetu Spaić za člana Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama starih i nedavnih slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistva novinara i napada na imovinu medija.

Donijeta je Odluka o prestanku funkcije Miodragu Latkoviću, državnom tužiocu u Vrhovnom državnom tužilaštvu.

Na sjednici je, takođe, razmotreno 11  pritužbi na rad državnih tužilaca  u pogledu zakonitosti rada.


23.05.2018.godine – Saopštenje: Više državno tužilaštvo u Podgorici nastavlja sa preduzimanjem svih neophodnih mjera i radnji u cilju rasvetljavanja napada na novinarku ND „Vijesti“

Povodom predmeta koji je formiran u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, a u vezi događaja u kojem je od strane NN lica došlo do ranjavanja novinarke ND „Vijesti“ O.L., osim radnji koje su do sada preduzete u ovom predmetu, o kojima je javnost već obaviještena, ovo tužilaštvo je u proteklom periodu preduzelo i druge radnje, a sve u cilju pribavljanja dokaza od značaja za rasvjetljavanje ovog krivičnog djela, i to, nakon obavljenog tjelesnog pregleda oštećene, donijeta je naredba sudskom vještaku medicinske struke za vještačenje tjelesnih povreda, a koji nalaz i mišljenje je dostavljen ovom tužilaštvu dana 17.05.2018.godine. Osim toga, u svojstvu svjedoka, kao i u svojstvu građanina saslušano je više lica, a takođe stavljeni su predlozi sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici za donošenje određenih naredbi.

U narednom periodu Više državno tužilaštvo u Podgorici nastaviće sa preduzimanjem svih neophodnih mjera i radnji u cilju pribavljanja dokaza i identifikacije učinioca ovog krivičnog djela.


17.05.2018.godine: Održan još jedan susret sa predstavnicima medija u Crnoj Gori

Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković bio je domaćin susreta sa predstavnicima medija u Crnoj Gori. Sastanak kom su prisustvovali i Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, rukovoditeljka Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, Vesna Jovićević, v.d. rukovodioca Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, Nada Bugarin, rukovoditeljka Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, Ljiljana Klikovac i državna  tužiteljka za vezu sa EUROJUST-om, Jelena Đaletić, organizovan je s ciljem unapređenja saradnje sa medijima.

Vrhovni državni tužilac je još jednom iskazao ličnu i profesionalnu osudu u slučaju napada na novinarku ND Vijesti Oliveru Lakić.

“Svjesni smo da su oči javnosti, s pravom, uprte u rad pravosudnih organa i po ovom pitanju. To je svakako razumljivo ali ne znaci da možemo da vodimo paralelne istrage i da očekujemo da javnost bude upoznata sa svakim korakom koje Tuzilastvo preduzima kako bi se ovaj slucaj rasvijetlio do kraja” – poručio je Stanković.

Vrhovni državni tužilac je, takođe, napomenuo da je saradnja dvostran proces, koji podrazumijeva kritiku od strane medija, kad i gdje joj ima mjesta, ali ne i kritizerstvo, odnosno kritiku radi kritike.   

Predstavnici medija su pohvalili praksu organizovanja ovakvih susreta i ponovili da to predstavlja  napredak koji je evidentno ostavren kada je u pitanju komunikacija sa njima. Istovremeno su iznijeli konkretne kritike što je bio povod da se tokom samog susreta definišu rješenja koja ce dovesti do još bolje saradnje.


16.05.2018.godine – Saopštenje: Više državno tužilaštvo u Podgorici preduzima radnje u cilju rasvetljavanja napada na novinarku ND „Vijesti“

Kao što je javnost već upoznata, u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici  formiran je predmet povodom događaja u kojem je od strane NN lica, došlo do ranjavanja novinarke nezavisnog dnevnika „Vijesti“ O.L., i za sada predmetni događaj je kvalifikovan kao pokušaj ubistva na štetu O.L..

Povodom predmetnog događaja izvršen je uviđaj od strane dežurnog tužioca uz prisustvo ovlašćenih policijskih službenika Uprave policije i sa lica mjesta su izuzeti svi tragovi koji su tomprilikom pronađeni, a ujedno dat je nalog policiji za preduzimanje svih neophodnih mjera i radnji iz njihove nadležnosti, dok je nakon obavljenog uviđaja, iste noći, u tužilaštvu saslušano više lica u svojstvu svjedoka,a nakon toga se pristupilo uzimanju izjave od oštećene, ali ta radnja nije sprovedena, jer oštećena nije bila u mogućnosti da da izjavu. Takođe, od strane tužilaštva donijete su naredbe Forenzičkom centru Danilovgrad za vještačenje svih tragova pronađenih na užem i širem licu mjesta, dok je prema sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici od strane tužilaštva upućen zahtjev za donošenje naredbe za izuzimanje baznog saobraćaja za područje Podgorice.Nakon što su se stekli uslovi, u svojstvu svjedoka – oštećene, u dva navrata, saslušana je novinarka O.L., a u toku je preduzimanje radnji saslušanja više lica u određenim svojstvima.

Sve navedene radnje se preduzimaju u cilju rasvjetljavanja predmetnog krivičnog djela i identifikacije učinioca istog, a u daljem postupku, o svim bitnim činjenicama od značaja za ovaj postupak, a sa kojim javnost može biti upoznata, tužilaštvo će blagovremeno upoznati javnost.


14.05.2018.godine – Saopštenje

 
U okviru Horizontalnog Programa za Zapadni Balkan i Tursku, projekta “Odgovornost u pravosudnom sistemu”, od 14 do 18.maja 2018.godine organizovana je Ekspertska misija radi izrade Funkcionalne analize Tužilačkog savjeta.

Ovim povodom predsjednik Tužilačkog savjeta, Ivica Stanković razgovarao je sa ekspertom Savjeta Evrope, Joao Antonio Goncavles Fernandes Ratom i  upoznao ga sa dosadašnjom implementacijom odredbi Zakona o Državnom tužilaštvu u pogledu izbora, napredovanja i odgovornosti rukovodilaca državnih tužilaštava i državnih tužilaca.

Sagovornici su zaključili da je saradnja sa kancelarijom Savjeta Evrope u Podgorici izuzetno značajna i da će se u narednom periodu intenzivirati zajedničke aktivnosti u cilju realizacije pojedinih projektnih aktivnosti.


11.05.2018.godine – Intervju Vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića za dnevni list DAN

“To što se u javnosti konstantno govori o postupcima u kojima su donijete oslobađajuće presude, ne treba da dovede u pitanje rezultate u višestruko većem broju drugih predmeta, o čemu se na žalost manje govori u javnosti.

Zato ću iskoristiti priliku da napomenem da je tokom prošle godine po optuženjima državnih tužilaštava, osuđujućom   presudom   riješeno   više   od   90   odsto   optuženja, oslobađajućom  oko 4 odsto, dok je odbijajućom presudom  riješeno manje od 2 odsto  optuženja” kazao je Vrhovni državni tužilac u intervjuu za dnevni list DAN.

Pročitajte kompletan intervju


09.05.2018.godine – Saopštenje: Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo pretmet povodom smrti porodilje

Više državno tužilaštvo u Podgorici, radi objektivnog informisanja, upoznaje javnost da je formiralo predmet povodom smrti porodilje N.A., koja je nakon porođaja preminula u Kliničkom centru Crne Gore dana 01.05.2018. godine, te da je predmet povodom navedenog događaja tužilaštvo samoinicijativno formiralo odmah nakon što je upoznato sa predmetnim događajem putem medija, obzirom da o ovom događaju nije obaviješteno od strane Kliničkog centra Crne Gore, sa kojih razloga nije ni bilo u mogućnosti da izda naredbu za obdukciju. U navedenom predmetu u toku je izviđaj, gdje se po nalogu tužilaštva preduzimaju sve mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti predmetnog događaja, odnosno utvrđivanja da li je smrt porodilje nastupila kao posljedica izvršenja krivičnog djela.  


27.04.2018.godine – Saopštenje

U predmetu koji je Osnovno državno tužilaštvo u Beranama formiralo povodom press clippinga “Vijesti” od 15.04.2017.godine, u kojem je naznačeno “Demokrate: Pogledajte kupovinu glasova u štabu DPS-a”, nakon prikupljenih dokaza u postupku izvidjaja je ocijenjeno da u konkretnom slučaju nema osnova za krivično gonjenje prema nekom odredjenom licu za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.


26.04.2018.godine – Saopštenje: Podnijet optužni predlog zbog ugrožavanja sigurnosti novinarki ND „Vijesti“

Osnovno državno tužilaštvo u Baru podnijelo je optužni predlog protiv okrivljene M.C. iz Bara, zbog krivičnog djela - ugrožavanje sigurnosti, a koje je izvršeno na štetu novinarke S.Đ. iz nezavisnog dnevnika “Vijesti”.

Okrivljenoj se stavlja na teret da je 20.aprila 2018.godine, u jutarnjim časovima u Baru, a povodom teksta objavljenog u nezavisnom dnevniku „Vijesti“ oštećenoj S.Đ. telefonskim putem uputila riječi preteće sadržine.


25.04.2018.godine - Saopštenje: Vrhovno državno tužilaštvo i Ministarstvo prosvjete potpisali Sporazum za obavljanje društveno-korisnog rada

 
Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković i ministar prosvete dr Damir Šehović potpisali su Sporazum u cilju obavljanja društveno korisnog ili humanitarnog rada. Ovim sporazumom uređuju se uslovi pod kojima osumnjičena lica obavljaju određeni društveno korisni ili humanitarni rad, a nakon potpisivanja tužilac Stanković poručio je „Zahvaljujem Ministarstvu prosvjete na razumijevanju ove teme i želim da ovaj vid saradnje bude uspješan i služi kao primjer da je kohezija u radu državnih organa najbolji put ka sigurnijem i boljem društvu.”

Sporazumom je omogućeno da se lice kome je rješenjem državnog tužioca utvrđena obaveza obavljanja određenog društveno korisnog ili humanitarnog rada ne isključi iz društva, već da razvije svijest o štetnosti određenih ponašanja i odgovornosti za štetne posljedice. A sve to uz pomoć i nadzor zajednice i radom na koji je dobrovoljno pristao.

Tužilaštvo i Ministarstvo saglasni su da će se obavljanjem društveno korisnog ili humanitarnog rada koji se vrši u okviru nadležnosti Ministarstva, postići koristan rad za društvenu zajednicu.

Ovim povodom Vrhovni državni tužilac Stanković je poručio: „Koristim ovu priliku i da se zahvalim Ministarstvu prosvjete koje je prepoznalo značaj zaključenja današnjeg sporazuma i buduće saradnje na planu realizacije krivično procesnog mehanizma odloženog krivičnog gonjenja. Navešću podatak da je tokom 2017. godine, pred državnim tužilaštvima putem ovog instituta okončano 659 predmeta i da je u korist humanitarnih organizacija i javnih ustanova uplaćeno 273.581,00 eura, te da je putem ovog instituta, a na ime naknade štete oštećenima, uplaćeno 22.146,57 eura.”

Podrazumijeva se da će se poslovi pomenutih lica opredijeliti vodeći pri tome računa o starosnoj dobi, polu, stručnoj spremi. Dodatno, biće određeno lice koje je dužno da prati obavljanje društveno korisnog ili humanitarnog rada, vodi evidenciju i po završetku obavljanja društveno korisnog ili humanitarnog rada od strane osumnjičenog, podnese konačan izvještaj državnom tužiocu.


25.04.2018.godine – Saopštenje

Radi preciznog informisanja obavještavamo javnost da Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici nije formiralo predmet  povodom navoda u medijima, da je A.B. izvršio krivicno djelo, jer  na osnovu informacija koje su prenijeli mediji, u tom trenutku nije postojao osnov sumnje da je A.B. izvršio krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, o cemu su i obaviješteni mediji koji su se za to interesovali.   

Međutim, u Osnovnom drzavnom tužilaštvu u Podgorici formiran je predmet po podnijetoj  krivičnoj prijavi M.Đ. protiv A.B. zbog krivičnog djela - povreda moralnih prava autora i interpretatora. Uz krivičnu prijavu dostavljena je i propratna dokumentacija.

Prijava je podnijeta 24.04.2018.godine i postupak se nalazi u fazi izviđaja, tako da odluka u predmetu još uvijek nije donijeta.


25.04.2018.godine – Saopštenje: Tri lica lišena slobode zbog  zelenaštva

Po nalogu tužioca  Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću  službenici Uprave policije  - CB Nikšić lišili su slobode  tri lica (P.I. , R.P. i K.S .) zbog osnovane sumnje da su izvršila krivično djelo – zelenaštvo.

Sva tri lica privedena su u Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću, radi saslušanja.

Osnovano se sumnja da su osumnjičeni početkom 2018.godine u Nikšiću oštećenom G.N. iz Nikšića  pozajmljivali novac ugovarajući pritom nesrazmjernu imovinsku korist od 10% i 8 % kamate na mjesečnom nivou na pozajmljene iznose  a da je oštećeni G.N. za pozajmljeni novac  kao garanciju  dao u zalogu dva putnička motorna vozila marke “Škoda“.


 

23.04.2018.godine – Sapštenje: Određeno zadržavanje osumnjičenom za nedozvoljeni prelazak granice i krijumčarenje

Nakon saslusanja S.M u Osnovnom drzavnom tuzilastvu u Nikšiću, drzavni tuzilac donio je Rjesenje o zadržavanju do 72 sata.  

Od strane  ovlašćenih lica – Granične policije Nikšić  dana 22.04.2018. godine na graničnom prelazu Vraćenovići S.M. je lišen slobode zbog osnovane sumnje da je pokušao izvšriti krivično djelo -nedozvoljeni prelazak državne granice I krijumčarenje.

Osnovano se sumnja da je osumnjičeni dana 22.04.2018. godine  oko 12,00 časova na graničnom prelazu Vraćenovići  pokušao  da nedozvoljeno preko granice za prethodno ugovoreni iznos od 200.00 eura  prebaci A.A.  paksistanskog državljana skrivenog u kabini teretnog motornog vozila sa kojim je upravljao iz Crne Gore u Bosnu I Hercegovinu.  


23.04.2018.godine - Saopštenje: Vrhovni državni tužilac razgovarao sa predstavnicima Ministarstva pravde Bavarske

Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, sa saradnicima, razgovarao je danas u prostorijama Vrhovnog državnog tužilaštva sa predstavnicima Ministarstva pravde Bavarske,  Eduardom Pfaffom i Michaelom Haussnerom, koji su u posjeti Crnoj Gori u cilju pružanja ekspertske podrške projektu izgradnje zgrade Državnog tužilaštva Crne Gore.

Vrhovni državni tužilac upoznao je sagovornike sa trenutnim kapacitetima državnog tužilaštva apostrofirajući izazove i probleme sa kojima se državno tužilaštvo svakodnevno suočava usljed neadekvatnih prostornih kapaciteta, naročito u odnosu na državna tužilaštva sa sjedištem u Podgorici. Vrhovni državni tužilac je govorio o značaju izgradnje nove zgrade državnog tužilaštva u kojoj bi trebalo da budu objedinjena i smještena sva četiri državna tužilaštva koja imaju sjedište u Podgorici.

Eksperti Ministarstva pravde Bavarske koji su prethodno posjetili Osnovno, Više i Specijalno državno tužilaštvo, prezentirali su standarde koje bi buduća zgrada državnog tužilaštva u Podgorici trebalo da zadovolji i izrazili spremnost za dalju podršku u cilju realizacije ovog projekta.

Posjeta eksperata organizovana je u saradnji Minstarstva pravde Bavarske i Ministarstva pravde Crne Gore.

 


20.04.2018.godine-Saopštenje: Vrhovni državni tužilac razgovarao sa delegacijom Sudskog savjeta Kosova
 
Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, sa saradnicima, razgovarao je u prostorijama Vrhovnog državnog tužilaštva sa delegacijom Sudskog savjeta Kosova koju, tokom zvanične posjete Crnoj Gori, predvodi predsjednik Nehat Idrizi.

Vrhovni državni tužilac koji istovremeno obavlja funkciju predsjednika Tužilačkog savjeta upoznao je sagovornike sa strukturom i nadležnostima državno-tužilačke organizacije i istovremeno ukazao na značaj Državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta, kao državnih organa  koji imaju ključnu ulogu u  procesu jačanja vladavine prava u Crnoj Gori.

Susret je bio prilika da sagovornici razmijene iskustva koja se odnose na funkcionisanje Tužilačkog savjeta Crne Gore i Sudskog savjeta Kosova.

Vrhovni državni tužilac je istakao da je pravosudna saradnja  u borbi protiv organizovanog i drugih oblika kriminala nužnost i da je jako važno nastaviti neposrednu saradnju  koja je neophodna kako bi državni tužioci  postupali efikasno  i blagovremeno u predmetima sa inostranim elementom.

Sastanku je prisustvovao i predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore, Mladen Vukčević.


20.04.2018.godine – Reagovanje rukovodioca Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju povodom tekstova objavljenih u dnevnom listu “Pobjeda”,“Dnevne Novine” i na portalu CDM-a

Povodom tekstova objavljenih u medijima: dnevnom listu “Pobjeda” od 20.04.2018.godine, pod naslovom “CP: Tužiteljka se pridružila uvredama Amfilohija Radovića”, dnevnom listu “Dnevne Novine” od 20.04.2018.godine, pod naslovom: “Tužilaštvo ima naklonost prema duhovnim porukama Rista Radovića”, dnevnom listu “Pobjeda” od 19.04.2018.godine, pod naslovom “Osnovni tužilac na Cetinju odbio krivičnu prijavu Crnogorskog pokreta-Ocijenili da Amfilohije nije širio govor mržnje” i na portalu “Cafe del Montenegro”dana 19.04.2018.godine, pod naslovom: “Tužilaštvo ocijenilo da Amfilohije nije širio govor mržnje”, a u cilju tačnog i potpunog informisanja javnosti, ističem da prednji navodi nijesu tačni.

Naime, postupajući u okviru svoje stvarne i mjesne nadležnosti, po krivičnoj prijavi nevladine organizacije “Crnogorski pokret”, protiv Radović Rista zbog krivičnog djela povreda ugleda naroda, manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica iz člana 199. Krivičnog zakonika Crne Gore, a nakon sprovedenog postupka izviđaja, na osnovu pribavljenih dokaza i podataka, a ne na osnovu bilo čijeg političkog ili vjerskog uvjerenja, ocijenjeno je da se u radnjama prijavljenog Radović Rista nijesu ostvarila bitna obilježja bića prijavljenog krivičnog djela, te da ne postoje osnovi sumnje ni da je isti učinio bilo koje drugo krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, zbog čega je krivična prijava odbačena obrazloženim rješenjem Kt.br.148/17 od 05.04.2018.godine, koje rješenje je dostavljeno podnosiocu krivične prijave, sa uputstvom o mogućnosti podnošenja pritužbe na isto, a shodno članu 271a. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku.

Medijske insinuacije o naklonosti tužilaštva bilo kom licu, i stavljanju iznad Ustava i zakona bilo kog lica, nijesu tačne, već krajnje maliciozne, a objavljivanje djelova obrazloženja rješenja o odbacivanju krivične prijave, i to ne integralno, već interpretatorski istrgnuto iz konteksta, upravo dovodi do širenja netačnih informacija, posebno imajući u vidu da se radi o odluci koja je podložna provjeri od strane neposredno višeg državnog tužilaštva, te da je podnosilac krivične prijave, kojem je shodno zakonu, data mogućnost da inicira provjeru odluke, upoznat sa sadržajem rješenja o odbacivanju krivične prijave u cjelini.

Još jednom ističem da se tužilaštvo u svom radu pridržava isključivo Ustava i zakona, goneći učinioce krivičnih djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, ma ko oni bili, a da se poslovi Državnog tužilaštva ne smiju vršiti ni pod čijim uticajem, te da  niko ne smije da utiče na Državno tužilaštvo u vršenju njegovih poslova.


17.04.2018.godine – Saopštenje

Osnovno državno tužilaštvo u Beranama  formiralo je predmet povodom teksta objavljenog na portalu Vijesti dana 15.04.2018.godine pod naslovom „Demokrate: Pogledajte kupovinu glasova u štabu DPS-a“, a povodom održanih predsjedničkih izbora u Crnoj Gori.

Dežurni državni tužilac dao je naloge policiji za prikupljanje potrebnih obavještenja.

Postupak izviđaja je u toku.


17.04.2018.godine – Saopštenje

Nakon održanih predsjedničkih izbora u Crnoj Gori, rukovoditeljka Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama Gorica Golubović razgovarala je u prostorijama Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama sa posmatračima OESCE/ODIHIR Misije za posmatranje izbora Harold Ottom i Olgom Blatkovom, kojom prilikom ih je upoznala da je povodom neregularnosti na izborima formiran jedan predmet koji se nalazi u fazi izvidjaja, da je izborni dan protekao bez drugih zabilježenih nepravilnosti i neregularsnoti, te da nije bilo nasilja, tenzija i govora mržnje, dok su posmatrači istakli  da su podnijeti preliminarni izvještaji, a da će finalni izvještaj biti završen za par nedelja.

Takođe, posmatrače OESCE je interesovalo postupanje po zamolnicama za saslušanje lica sa teritorije Opštine Berane, čiji su lični podaci zloupotrijebljeni kao potpis podrške kandidatima za predsjedničke izbore, kojom prilikom su upoznati da je po zamolnicama Osnovnog državnog tužilišatva u Podgorici u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama formirano oko 30 predmeta u kojima su u svojstvu svjedoka saslušana lica čiji su lični podaci zloupotrijebljeni i da su od njih izuzeti rukopisi koji će biti predmet grafološkog vještačenja.

Nakon završenog razgovora posmatrači OESCE su izrazili zahvalnost na gostoprimstvu i saradnji.


13.04.2018.godine - Reagovanje rukovoditeljke Višeg državnog tužilaštva u Podgorici na prilog novinarke TV “Vijesti”

Saopštenje Višeg državnog tužilaštva u Podgorici u kojem je demantovano da su nadležni organi Crne Gore poslali “lažni” DNK profil Kriminalističkom uredu u Visbadenu na vještačenje, predstavlja jedinu istinitu ispravu, odnosno dokument u ovom slučaju, koji je ovakvim “novinarskim” postupanjem falsifikovan.

Pomenuto saopštenje nije integralno prenijeto, kako su to učinili drugi mediji, već je prikazan jedan njegov dio, namjerno istrgnut iz konteksta, kako bi se dao prostor novinaru da zastupa istu tezu, pozivajući se na tekst informacije, koja je doslovno prenijeta u saopštenje. Ponavljanjem već izrečenih navoda od strane novinara Markovića, da iz informacije crpi uvjerenje da se radi o “lažnom” DNK profilu, ima samo jedan cilj, a to je da pokuša da održi u životu već izrečene neistinite tvrdnje, koje apsolutno nemaju uporište u informaciji – saopštenju. Takvo postupanje nije dostojno odgovorne funkcije predsjednika Komisije za praćenje istraga napada na novinare, niti uvaženog novinarskog poziva.

Što se tiče navoda o odgovornosti tužilaštva i moje lično, koja je podložna ispitivanju u zakonom utvrđenim mehanizmima, postavlja se pitanje ko će preispitati odgovornost Vašeg medija i novinara koji udruženo pripremaju ovakve priloge, čime se dezinformiše i obmanjuje javnost, a državni organi ometaju u vršenju svoje funkcije time što konstantno objašnjavaju ono što je očigledno.


12.04.2018.godine – Saopštenje: Reagovanje Višeg državnog tužilaštva u Podgorici povodom navoda iznijetih u emisiji „Reflektor“ na TV „Vijesti“ i teksta objavljenog u dnevnim novinama „Dan“.

Povodom navoda novinara-predsjednika Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistva novinara i napada na imovinu medija, iznijetih u emisiji „Reflektor“, na TV „Vijesti“ i teksta objavljenog u dnevnim novinama „Dan“, o tome da su u Visbaden poslati lažni DNK uzorci V.V., te da to proizilazi iz dokumenta tužilaštva, a u cilju tačnog i potpunog informisanja javnosti, Više državno tužilaštvo u Podgorici ističe da prednji navodi nijesu tačni.

Naime, nakon što je kod Višeg državnog tužilaštva u Podgorici formiran još jedan predmet povodom otkrivanja saizvršilaca ubistva Duška Jovanovića, urednika dnevnih novina „Dan“, došlo se do saznanja da je Saveznom kriminalističkom uredu u Visbadenu od strane NCB Kopenhagen dostavljen DNK profil na ime V.V., te da taj dostavljeni profil ne odgovara profilu biološkog traga uzetog od V.V.. Imajući u vidu da je osuđeni Damir Mandić krivično djelo izvršio u saizvršilaštvu sa drugim, do sada neoktrivenim licima, to je postupajući tužilac istražnom sudiji Višeg suda u Podgorici podnio predlog za preduzimanje istražne radnje – da se od V.V., koji se u međuvremenu, zbog izvršenja krivičnog djela nalazio u pritvorskoj jedinici ZIKS-a Podgorica i lica A.O., koji je u međuvremenu postao dostupan, uzme uzorak za DNK analizu i dostavi Saveznom kriminalističkom uredu radi vještačenja nespornog profila sa DNK profilima utvrđenim vještačenjem sa materijalnih tragova izuzetih iz vozila marke “Golf III”, iz kojeg je pucano na oštećenog.

Nakon obavljenog vještačenja, Savezni kriminalistički ured u Visbadenu je dostavio nalaz i mišljenje iz kojeg je proizilazilo da se uporedni DNK profili dobijeni iz nespornih uzoraka V.V. i A.O. sa rezultatima dobijenih vještačenjem uzoraka iz vozila, ne podudaraju. Obzirom da DNK analizom nije dokazano prisustvo bioloških tragova koji potiču od V.V. i A.O., to je postupajući tužilac našao da nema osnova da se protiv istih pokrene krivični postupak.

Dakle, iz navedenog  jasno proizilazi da Saveznom kriminalističkom uredu za vještačenje Visbaden, od strane nadležnih organa Crne Gore nije poslat lažni DNK uzorak V.V. kako je to netačno iznijeto u pomenutoj izjavi, sa pozivom na dokument tužilaštva, jer se podatak sa kojim se manipuliše, a koji se odnosi na to da je NCB Kopenhagen dostavio Uredu u Visbadenu kao DNK profil pod imenom V.V., te da taj profil ne odgovara profilu biološkog traga izuzetog od V.V., zapravo tiče pitanja pouzdanog utvrđivanja profila DNK koje pripada ovom licu, od strane NCB Kopenhagena, a ne postupanja nadležnih organa Crne Gore, koji su predmetni profil DNK navedenog lica putem međunarodne pravne pomoći dostavili Uredu u Visbadenu na vještačenje.

Stoga, u cilju interesa istrage u ovom predmetu i snažne potrebe tužilaštva da nastavi sa preduzimanjem svih radnji na potpunom rasvjetljavanju krivičnog djela, Više državno tužilaštvo u Podgorici izražava nezadovoljstvo povodom ovakvih izjava, koje potiču od strane novinara, odnosno predsjednika Komisije, kojoj su povjereni zadaci praćenja postupanja nadležnih organa u istragama. Ovakvo postupanje dovodi samo do širenja netačnih informacijao aktivnom krivičnom predmetu, a ne do realizacije predviđenih zadataka Komisije, kojoj je Više državno tužilaštvo u Podgorici dalo puni doprinos u vidu omogućavanja uvida u kompletne spise predmeta i provjere podataka povodom izjave potencijalnog svjedoka, iako je navedeno da ni u tom pogledu nije ništa učinjeno.

U istom duhu, takođe su iznijeti i navodi da sam kao predstavnica tužilaštva u prethodnom sazivu Komisije, glasala protiv usvajanja izvještaja Komisije, u čijoj sam izradi prethodno učestvovala sačinjavanjem nalaza i izvještaja. S tim u vezi, ističem da za izvještaj Komisije nijesam glasala zbog činjenice da nisam bila saglasna sa pojedinim navodima, jer isti nijesu proizilazili iz dokumenta (a ne nalaza i izvještaja kako je to iznijeto), koji sam sačinila kao rukovoditeljka ovog tužilaštva.


03.04.2018.godine – Saopštenje: Predlog za pritvor osumnjičenima za eksploziju u Bijelom Polju

Dežurni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju sudiji za istragu Osnovnog suda u Bijelom Polju podnio je predloge za određivanje pritvora protiv osumnjičenih I.P. i H.P. zbog postojanja osnovane sumnje da su u noći 01.04.2018.god, u Ul.Muniba Kučevića u Bijelom Polju, izvršili krivično djelo - nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, na način što su aktivirali eksplozivno sredstvo na ulici ispred ograde kuće S.S..


03.04.2018.godine - Saopštenje: Određeno zadržavanje osumnjičenima za eksploziju u Bijelom Polju

Nakon saslušanja u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, državni tužilac je donio rješenje o zadržavanju do 72 sata u odnosu na lica I.P. i H.P.

Po nalogu državnog tužioca Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju službenici Uprave policije lišili su slobode dva lica (I.P. i H.P.), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo - nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. 


02.04.2018.godine - Saopštenje: Povodom eksplozije u Bijelom Polju lišena slobode dva lica.

Po nalogu državnog tužioca Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju službenici Uprave policije lišili su slobode dva lica (I.P. i H.P.), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo - nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu u zakonskom roku biti privedeni u Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju, radi saslušanja.


29.03.2018.godine – Saopštenje

Rukovoditeljka Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama, Gorica Golubović razgovarala je u prostorijama Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama sa dugoročnim posmatračima OESCE/ODIHIR Misije za posmatranje izbora Harold Ottom, Olgom Blatkovom i Lidijom Vujović, a tema razgovora bili su predstojeći predsjednički izbori zakazni za dan 15.04.2018.godine, kao i prijave građana čiji su lični podaci zloupotrijebljeni, tj.falsifikovan njihov potpis na listama- obrascima za davanje potpisa birača za podršku kandidatima za predsjednika Crne Gore.

Tom prilikom je saopšteno da će Osnovno državno tužilaštvo u Beranama pratiti izborni proces i da će tim povodom preduzimati sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju prikupljanja podataka i važnih činjenica neophodnih za donošenje odluka.


29.03.2018.godine – Saopštenje: Održana II sjednica Tužilačkog savjeta

Na sjednici Tužilačkog savjeta, kojom je predsjedavao Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, između ostalog, razmatran je i usvojen Godišnji izvješaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva za 2017.godinu.

Tužilački savjet je donio odluku o objavljivanju internog oglasa za trajno dobrovoljno premještanje tri državna tužioca u Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, jednog državnog tužioca u Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru i jednog državnog tužioca u Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću.

Na današnjoj sjednici, Tužilački savjet je takođe donio odluku o raspisivanju javnog oglasa za izbor jednog državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju po sistemu napredovanja, kao i javni oglas za izbog dva specijalna tužioca u Specijalnom državnom tužilaštvu.


27.03.2018.godine – Saopštenje: U radnjama ljekara nema elemenata bilo kojeg krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti

Više državno tužilaštvo u Podgorici okončalo je izviđaj u predmetu formiranom povodom postupanja ljekara JZU Kliničkog centra Crne Gore,  prilikom obavljanja ljekarskih pregleda dana 06.01. i 07.01.2018. godine djeteta P.J., koje je preminulo dana 05.02.2018. godine od povreda zadobijenih od strane lica protiv kojih se pred ovim tužilaštvom vodi krivični postupak, zbog krivičnog djela teško ubistvo u saizvršilaštvu i utvrdilo da u radnjama ordinirajućih ljekara nema elemenata bilo kojeg krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti. Naime, od strane tužilaštva pribavljeni su dokazi od značaja za donošenje odluke, a posebno medicinska dokumentacija na osnovu koje je obavljeno sudskomedicinsko vještačenje, kojim je utvrđeno da su ordinirajući ljekari pri pregledu djeteta postupali oprezno, obzirom da su odredili dopunske preglede i snimanja, te da objektivno nisu mogli posumnjati u istinitost onoga što im je, u pogledu mehanizma povređivanja djeteta predočeno od strane pratnje djeteta, a koji način povređivanja je uobičajen za uzrast pregledanog djeteta.


26.03.2018.godine - Saopštenje: Odrzan Okrugli sto na temu “Reforma pravosuđa u Crnoj Gori”

Održan je okrugli sto na temu „Reforma pravosuđa u Crnoj Gori - dostignuća, izazovi i prespektive“, u okviru projekata „Odgovornost u pravosudnom sistemu“ u Podgorici.

Vrhovni državni tužilac i predsjednik Tužilačkog savjeta Ivica Stanković, u uvodnom dijelu je povodom pravosudne reforme, govorio o novim perspektivama integracionog procesa u čijem je središtu jačanje vladavine prava, kao i o ostvarenim rezultatima u skladu sa evropskim standardima u pogledu transparentnosti rada i jačanju institucionalnih, operativnih kapaciteta i mehanizama rada Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva.

U toku panel diskusije državna tužiteljka  u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici Jelena Đaletić je detaljnije govorila o dostignućima izazovima i prespektivama reforme pravosuđa  u Tužilačkom savjetu i Državnom tužilaštvu.

Pored predstavnika Tužilačkog i Sudskog savjeta, prisustvovali su svi rukovodioci državnih tužilaštava, predsjednici sudova, Ministarstva pravde, Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, predstavnici delegacije Evropske Unije, Savjeta Evrope u Podgorici, predstavnici ambasada i nevladinih organizacija.

Pročitajte kompletno izlaganje Vrhovnog državnog tužioca


15.03.2018.godine – Saopštenje: Šefica posmatračke misije OEBS-a u posjeti Vrhovnom državnom tužilaštvu

Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković sa saradnicima razgovarao je u prostorijama Vrhovnog državnog tužilaštva sa Šeficom posmatračke misije OEBS-a za nadgledanje predsjedničkih izbora u Crnoj Gori, Tanom de Zuluetom.

Tema sastanka bili su predstojeći predsjednički izbori.

Vrhovni državni tužilac upoznao je sagovornike sa strukturom i nadležnostima Državnog tužilaštva, kao i sa unutrašnjom organizacijom rada.

Stanković je između ostalog, istakao da će se Državno tužilaštvo odgovorno ponijeti prema svim nezakonitostima u izbornom procesu, poštujući princip jednakosti  pred zakonom.

Sagovornici su izrazili očekivanja da će dobra saradnja iz prethodnog perioda biti nastavljena i u budućnosti.  

Sastanku su prisustvovali zamjenik šefice Misije Don Bisson i pravna analitičarka OEBS-a Jelena Kovalova.


14.03.2018.godine- Saopstenje

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici obavještava javnost da je do kraja radnog vremena podneseno 115 prijava građana zbog sumnje da su zloupotrijebljeni njihovi lični podaci, odnosno JMB građanina, te da je falsifikovan njihov potpis na listama - obrascima za davanje potpisa birača za podršku određenim kandidatima za Predsjednika Crne Gore.

Tužilaštvo se obratilo Državnoj izbornoj komisiji u cilju dostavljanja potrebnih podataka i nastaviće sa preduzimanjem mjera u cilju prikupljanja podataka koji su neophodni za rasvjetljavanje činjenica važnih za donošenje odluke.


13.03.2018. godine- Saopštenje: Formirani predmeti po prijavama građana za falsifikovanje potpisa

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici obavještava javnost da je u tom tužilaštvu formirano više predmeta po prijavama građana, koji su provjerom preko aplikacije Državne izborne komisije-potpisi.dik.co.me, pronašli svoje podatke, da su navodni potpisnici podrške određenim predsjedničkim kandidatima, za koje potpise, podnosioci prijava, tvrde da su falsifikovani.

Pozivamo javnost, da u slučaju utvrđivanja sličnih neregularnosti, prijave događaje Tužilaštvu.


13.03.2018.godine - Saopštenje 

Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, koje je rukovodilo radnjama u postupku izviđaja zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije i krivičnog djela utaja poreza i doprinosa, Specijalno policijsko odjeljenje podnijelo je krivičnu prijavu protiv 11 fizičkih lica, i to: N.V., M.J., M.K., B.B., M.M., M.P., V.M., S.L., R.Ž., M.N., I. T. i protiv 5 pravnih lica, te su u okviru izviđajnih radnji izvršeni i pretresi na više lokacija u Podgorici i to: stanova, poslovnih prostorija i jednog putničkog motornog vozila. U vezi sa navedenim jedno lice N.V. je lišeno slobode i u zakonskom roku će u ovom tužilaštvu biti dovedeno radi saslušanja, dok će ostala lica biti saslušana u redovnom postupku.


09.03.2018.godine - Saopštenje

Povodom radnji koje je Specijalno državno tužilaštvo preduzelo prema Gruju Radonjiću, državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, Sjednica državnih tužilaca Višeg državnog tužilaštva u Podgorici upoznaje javnost, da su rukovoditeljka i državni tužioci u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici opredijeljeni za odlučnu borbu protiv svih oblika kriminala, u odnosu na sve, a posebno one kojima je povjerena uloga krivičnog gonjenja izvršilaca krivičnih djela.


07.03.2018.godine - Saopštenje

U vezi sa događajem koji se odnosi na postupanje optuženog A.M. u predmetu formiranom zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju, Specijalno državno tužilaštvo je, u skladu sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku, Višem sudu u Podgorici dostavilo odgovarajuće mišljenje.


06.03.2018.godine - Saopstenje

Na zahtjev službenika Uprave policije CB Berane, a po odobrenju državnog tužioca iz Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama, od strane sudije za istragu Osnovnog suda u Beranama je donijeta naredba za pretresanje kuće koju koristi D.M. u naselju Pešca u Beranama, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo - povreda slobode opredjeljenja pri glasanju. Prilikom pretresanja je pronadjen spisak sa imenima, a u kući su zatečena tri lica. Nakon toga, od strane dežurnog državnog tužioca dat je nalog policijskim službencima da oduzmu pronadjeni spisak i da se od zatečenih lica u kući prikupe potrebna obavještenja. Predmet je u fazi izvidjaja.


28.02.2018.godine - Saopštenje

Na sjednici Tužilačkog savjeta, kojom je predsjedavao Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, između ostalog, drzavna tuziteljka u Vrhovnom drzavnom tuzilastvu, Sonja Boskovic odredjena je za zamjenika predsjednika Tužilačkog savjeta.

Nakon razmatranja, usvojen je Finansijski izvještaj potrošačke jedinice Tužilaštva za 2017.godinu, kao i izvještaj Centralne popisne komisije o izvršenom popisu za 2017.godinu.

Na sjednici je, takođe, donijeta Odluka o prestanku funkcije Rifatu Hadroviću – rukovodiocu Višeg državnog tužilaštvu u Bijelom Polju, ispunjavanjem uslova za starosnu penziju, kao i Odluka  o upućivanju državne tužiteljke  u Vrhovnom državnom tužilaštvu Stojanke Radović u Specijalno državno tužilaštvo na period od dva  mjeseca.

Tužilački savjet je formirao Komisiju za razmatranje pritužbi na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u pogledu zakonitosti rada.


21.02.2018.godine – Saopštenje: Policijskim službenicima odredjeno zadrzavanje do 72 sata

Nakon saslusanja pet policijskih službenika – pripadnika interventne jedinice (M.V., M.S., V.M, S.F. i M.D.)  u Osnovnom drzavnom tuzilastvu u Podgorici, državni tuzilac donio je Rjesenje o zadržavanju do 72 sata u odnosu na svih pet lica.

Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, pet policijskih službenika lišeni su slobode zbog osnova sumnje da su izvršili krivično djelo - zlostavljenje, na štetu tri građanina i  falsifikovanje službene isprave.


21.02.2018.godine – Saopštenje: Lišeno slobode pet policijskih službenika osumnjičenih za krivično djelo – zlostavljanje

Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, lišeni su slobode pet policijskih službenika-pripadnika interventne jedinice ( M.V, M.S,,V.M, S.F i M.D)  koji će  biti privedeni radi saslušanja u svojstvu osumnjičenih, zbog osnova sumnje da su izvršili krivično djelo - zlostavljenje, na štetu tri građanina i  falsifikovanje službene isprave.

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici je odmah nakon objavljivanja snimaka torture učinjene od strane policijskih službenika nad gradjanima, formiralo predmet i preduzelo  hitne radnje  u cilju prikupljanja dokaza i podataka znacajnih za rasvjetljavanje dogadjaja, identifikovanja policijskih službenika, oštećenih lica i očevidaca dogadjaja.


20.02.2018.godne – Saopštenje

Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković sa saradnicima, razgovarao je sa Državnim tužiocem Arizone i Predsjednikom Konferencije Vrhovnih državnih tužilaca zapadnog dijela Sjedinjenih Američkih Država, gospodinom Markom Brnovićem i Izvršnom direktoricom Konferencije tužilaca zapadnog dijela Sjedinjenih Američkih Država - “CWAG”, gopođom Karen White.

Vrhovni državni tužilac je, uz riječi dobrodošlice, upoznao goste sa organizacionim i funkcionalnim aspektima rada Državnog tužilaštva Crne Gore, kao i sa ulogom i značajem državno-tužilačke organizacije u kontekstu pridruživanja Crne Gore Evropskoj Uniji. Tokom razgovora Vrhovni državni tužilac se osvrnuo i na brojne izazove sa kojima se Državno tužilaštvo Crne Gore svakodnevno sreta, posebno ističući probleme transnacionalnog kriminala i istovremeno ukazujući na značaj međunarodne saradnje na tom polju.

Državni tužilac Mark Brnović, predstavio je strukturu tužilačke organizacije Arizone i potencirao neophodnost saradnje državnih tužilaštava širom svijeta, iskazujući naročitu otvorenost i spremnost za saradnju sa Državnim tužilaštvom Crne Gore i Vrhovnim državnim tužiocem.  

Izvršna direktorica Konferencije tužilaca zapadnog dijela Sjedinjenih Američkih Država - “CWAG”, gospođa Karen White, upoznala je Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore, sa brojnim aktivnostima koje sprovodi organizacija “CWAG”, naročito ističući značaj partnerstva državnih tužilaštava širom svijeta na polju borbe protiv kriminala. Tokom razgovora, gospođa White, uputila je Vrhovnom državnom tužiocu otvoreni poziv za saradnju i podršku Državnom tužilaštvu Crne Gore od strane Konferencije tužilaca zapadnog dijela Sjedinjenih Američkih Država - “CWAG”.

Na kraju današnjeg susreta, Vrhovni državni tužilac je iskazao punu spremnost Državnog tužilaštva Crne Gore, da u narednom periodu dodatno bude osnažena saradnja sa Državnim tužiocima Sjedinjenih Američkih Država.


20.02.2018.godine - Saopštenje

Osnovno državno tužilaštvo u podgorici je odmah nakon što su objavljeni snimci torture učinjeni od strane policijskih službenika nad gradjanima, formiralo predmet. Preduzimaju se hitne radnje  u cilju prikupljanja dokaza i podataka znacajnih za sasvjetljavanje dogadjaja, identifikovanja policijskih službenika, oštećenih lica i očevidaca dogadjaja.


20.02.2018.godine – Saopštenje

Osnovno državno tužilaštvo u Baru podnijelo je Vrhovnom državnom tužilaštvu Inicijativu za podnošenje Zahtjeva za zaštitu zakonitosti u predmetu Kt.br. 175/16 protiv optuženog A.P. iz Bara, jer je po mišljenju tužioca u označenom predmetu prilikom donošenja oslobađajuće presude povrijeđen zakon u korist optuženog.

Optuženom A.P. se stavlja na teret  da je tokom ljeta 2015.godine u Baru protivpravno oduzeo pmv marke „Mitshubishi“, reg.ozn......, vlasništvo Uprave policije Centra bezbjednosti Bar u namjeri da ga upotrijebi za vožnju, čime je izvršio krivično djelo - oduzimanje vozila.


08.02.2018.godine – Saopštenje 

Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković razgovarao je sa šeficom programske kancelarije Savjeta Evrope u Crnoj Gori Angelom Longo, u vezi implementacije projekta “Borba protiv ekonomskog kriminala.”

Vrhovni državni tužilac je otvarajući sastanak iskazao zahvalnost kancelariji Savjeta Evrope u Crnoj Gori povodom implementacije brojnih aktivnosti u okviru “Horizontalnog projekta za zapadni Balkan i Tursku”, a čiji segment predstavlja projekat “Borba protiv ekonomskog kriminala.” Vrhovni državni tužilac je posebno apostrofirao značaj finansijskih istraga za krivični postupak i istakao ulogu koordiniranog djelovanja državnih organa u cilju sprovođenja efikasnih finansijskih istraga.

Šefica programske kancelarije Savjeta Evrope u Crnoj Gori Angela Longo, istakla je da Crna Gora može biti primjer u regionu po stepenu implementacije preporuka Savjeta Evrope, a zatim je upoznala Vrhovnog državnog tužioca sa budućim aktivnostima u okviru projekta “Borba protiv ekonomskog kriminala”, stavljajući poseban fokus na uspostavljanje efikasnog mehanizma saradnje između Vrhovnog državnog tužilaštva, Državne revizorske institucije i Ministarstva unutrašnjih poslova na planu finansijskih istraga. 

Sagovornici su se saglasili da će u narednom periodu intenzivno raditi na planu jačanja borbe protiv ekonomskog kriminala kroz brojne aktivnosti koje su planirane u okviru “Horizontalnog projekta za zapadni Balkan i Tursku.”


08.02.2018.godine – Saopštenje: Više državno tužilaštvo u Podgorici provjeravaće se  sve činjenice i okolnosti koje su od značaja u slučaju smrti djeteta P.J.

Povodom ubistva djeteta P.J. Više državno tužilaštvo u Podgorici dana 06.02.2018. godine donijelo je Naredbu o sprovođenju istrage sa predlogom za određivanje pritvora protiv okrivljenog N.S., zbog postojanja osnovane sumnje da je dana 04.02.2018. godine u Podgorici, izvršio krivično djelo – teško ubistvo iz člana 144 Krivičnog zakonika Crne Gore na štetu djeteta P.J., člana porodične zajednice kojeg je prethodno zlostavljao, i protiv okrivljene J.J., majke djeteta, zbog krivičnog djela – kršenje porodične obaveze iz člana 222 Krivičnog zakonika Crne Gore. Po predlogu tužioca, sudija za istragu Višeg suda u Podgorici je dana 07.02.2018.godine donio rješenje o određivanju pritvora okrivljenima, dok je tužilaštvo istog dana, samo okrivljenima i njihovim braniocima, shodno odredbama Zakonika o krivičnom postupku uručilo Naredbu o sprovođenju istrage.Tokom istrage provjeravaće se  sve činjenice i okolnosti koje su od značaja za predmetni slučaj, a samim tim i da li je u prethodnom periodu prilikom zbrinjavanja djeteta P.J. u Kliničkom Centru Crne Gore došlo do određenih propusta od strane zdravstvenih radnika toga centra.


 

06.02.2018.godine - Saopštenje - Održan sastanak Upravnog odbora u okviru projekta Savjeta Evrope

U novim prostorijama Sekretarijata Tužilačkog savjeta, održan je sastanak Upravnog odbora projekta “Odgovornost u pravosudnom sistemu“, koji se realizuje u okviru Horizontalnog programa Savjeta Evrope za Zapadni Balkan i Tursku, sa ciljem jačanja odgovornosti u cjelokupnom pravosudnom sistemu Crne Gore.

Sastanak Upravnog odbora otvorio je Vrhovni državni tužilac i predsjednik Tužilačkog savjeta, Ivica Stanković, kojom prilikom je dao punu podršku implementaciji projekta, pri čemu je posebno istakao značaj aktivnosti usmjerenih na jačanju kapaciteta Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva u svim oblastima i temama koje su definisane projektom, a sve u cilju ostvarenja zakonskih nadležnosti koje u krajnjem rezultiraju i ispunjenjem privremenih mjerila u pregovaračkom poglavlju 23.

Tema sastanka bila je realizacija dosadašnjih aktivnosti u okviru projekta kao i predstojeći planovi i izazovi, pri čemu je iskazana podrška  nastavku saradnje Programske kancelarije Savjeta Evrope, Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva.

Pored predstavnika Vrhovnog državnog tužilaštva, Tužilačkog Savjeta, Sekretarijata Tužilačkog savjeta i Savjeta Evrope, sastanku su prisustvovali i predstavnici Vrhovnog suda, Sudskog savjeta, Sekretarijata Sudskog savjeta,  Ministartsva pravde, Ministarstva vanjskih poslova, Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i Udruženja sudija Crne Gore.


05.02. 2018.godine – Saopštenje

Višem državnom tužilaštvu u Podgorici je od strane Uprave policije – CB Podgorica danas podnijeta krivična prijava protiv osumnjičenog N.S.,zbog postojanja osnova sumnje da je 04.02.2018. godine u Podgorici, izvršio krivično djelo – teško ubistvo na štetu djeteta P.J., člana porodične zajednice kojeg je prethodno zlostavljao, i protiv osumnjičene J.J., majke djeteta, zbog krivičnog djela – kršenje porodične obaveze iz člana 222 Krivičnog zakonika Crne Gore.Istraga će pokazati da li se osumnjičena J.J. može dovesti u vezu sa ubistvom djeteta.

Osumnjičeni su saslušani u prostorijama Višeg državnog tužilaštva od strane dežurnog tužioca, nakon čega će biti donijeto rješenje o zadržavanju navedenih lica koje će trajati do 72 časa.


04.02.2018.godine – Osnovno državno tužilaštvo u Beranama blagovremeno postupalo po podnijetim prijavama

Povodom lokalnih izbora u Beranama koji se održavaju 04.02.2018.godine Osnovno državno tužilaštvo u Beranama je blagovremeno postupalo po svim podnijetim prijavama davanjem obavezujućih uputstava i naloga policijskim službencima. Osnovno državno tužilaštvo u Beranama po istima je do 18,00 časova formiralo četiri predmeta zbog postojanja osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo povreda slobode opredjeljenja pri glasanju. U svim predmetima u toku je izviđaj. 

U 08:53h državni tužilac je od strane policijskog službenika CB Berane obaviješten o prijavi predstavnika Demokratske partije Crne Gore da se u mjestu Budimlja u kafani vlasnistvo G.R. vrši kupovina ličnih karata od strane Demokratske partije socijalista. Državni tužilac je odmah naložio policijskim službenicima da obezbjedjuju objekat - kafanu vlasništvo G.R. do pribavljanja naredbe za pretres sudije za istragu, a po njenom dobijanju izvršen je pretres objekta - kafane vlasništvo G.R. gdje nijesu pronadjene stvari koje bi ukazivale na izvršenje nekog krivičnog djela. Prilikom pretresa su zatečena tri lica od kojih će zajedno sa vlasnikom objekta - kafane biti prikupljena obavještenja u CB Berane. Povodom ovog dogadjaja formiran je predmet zbog postojanja osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo povreda slobode opredeljenja pri glasanju iz čl.186. Krivičnog zakonika Crne Gore. Izvidjaj je u toku.

U 12:05h državni tužilac je strane policijskog službenika CB Berane obaviješten o prijavi predstavnika Demokratske partije Crne Gore da se u selu Buče u kući vlasnistvo R.G. vrši kupovina ličnih karata od strane Demokratske partije socijalista. Državni tužilac je odmah naložio policijskim službenicima da se obezbjedjuje kuća R.G. do pribavljanja naredbe za pretres sudije za istragu, a po njenom dobijanju izvršen je pretres kuće R.G. u selu Buče, gdje nijesu pronadjene stvari koje bi ukazivale na izvršenje nekog krivičnog djela. Prilikom pretresa je zatečeno pet lica od kojih će zajedno sa vlasnikom kuće biti prikupljena obavještenja u CB Berane. Povodom ovog dogadjaja formiran je predmet zbog postojanja osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo povreda slobode opredeljenja pri glasanju iz čl.186.Krivičnog zakonika Crne Gore. Izvidjaj je u toku.

U 12:05h državni tužilac je strane policijskog službenika CB Berane obaviješten o prijavi predstavnika Demokratske partije da se u mjestu Donje Luge u kući vlasnistvo H.A. vrši kupovina ličnih karata od strane Demokratske partije socijalista. Državni tužilac je odmah naložio policijskim službenicima da se obezbjedjuje kuća H.A. do pribavljanja naredbe za pretres sudije za istragu, a po njenom dobijanju izvršen je pretres kuće H.A. gdje nijesu pronadjene stvari koje bi ukazivale na izvršenje nekog krivičnog djela. Prilikom pretresa je zatečeno pet lica od kojih će zajedno sa vlasnikom kuće biti prikupljena obavještenja u CB Berane. Povodom ovog dogadjaja formiran je predmet zbog postojanja osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo povreda slobode opredeljenja pri glasanju iz čl.186. Krivičnog zakonika Crne Gore.Izvidjaj je u toku.

U 14:26h državni tužilac je obavijesten od strane policijskog službenika da je u CB Berane pristupio nosilac liste “Berane pobjedjuje Milo Djukanović DPS-SD-BS” B. F., koji je prijavio da ga je nepoznato lice muškog pola više puta zvalo na mobilni telefon i tražilo od njega da aktivista koalicije koju predstavlja posjeti naselje Talum u Beranama i da im donese odredjeni novčani iznos i da mu je poslao SMS poruku sa sadržinom da posjeduje snimak koji će predati novinarima,. Državni tuailac je nalozio da se od lica B.F. prikupe obavještenja na okolnosti prijave, koja je potom dostavljena tužilaštvu, nakon čega je sudiji za istragu Osnovnog suda u Beranama od strane Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama podnijet zahtjev za izdavanje naredbe za listing komunikacija u cilju identifikacije tog lica, a koja je nakon donošenja od strane sudije za istragu predata Upravi polciji CB Berane na dalje postupanje. Povodom ovog dogadjaja formiran je predmet zbog postojanja osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo povreda slobode opredeljenja pri glasanju iz čl.186.st.2. u vezi st.1.Krivičnog zakonika Crne Gore. Izvidjaj je u toku.


02.02.2018.godine - Saopštenje - Nastavljen izviđajni postupak u predmetu po prijavi M.B.

Povodom prijave koju je Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici podnio M.B., u ovom tužilaštvu formiran je predmet 31.05.2017. godine, protiv sedam lica, zbog krivičnog djela - davanje lažnog iskaza.

Kako navodi prijave nijesu pružali dovoljno osnova za donošenje odluke, zatraženi su spisi od Višeg suda u Podgorici, koji je obavijestio Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici da se spisi nalaze kod Apelacionog suda, radi odlučivanja po žalbi.

Kako je za ocjenu postojanja prijavljenog krivičnog djela, potrebno donošenje pravosnažne presude, koja je, u konkretnom slučaju, donijeta krajem decembra 2017. godine, nakon toga su se, stvorili uslovi da se izviđajni postupak nastavi.


01.02.2018.godine – Saopštenje

U predmetu formiranom povodom tekstova objavljenim na portalu Vijesti od 28.01.2018.godine  Osnovno državno tužilaštvo u Beranama uzelo je izjavu od člana opštinskog odbora Socijaldemokrata /SD/ u Beranama i direktora Srednje stručne škole u Beranama N.G.. Istim povodom dana 31.01.2018. godine uzete su izjave od kandidata na izbornoj listi SDP-Demos D.Dj i predsjednika OO SDP-a M.P..

Osnovno državno tužilaštvo u Beranama formiralo je predmet po službenoj dužnosti, a povodom tekstova objavljenih na portalu “Vijesti” od 28.01.2018.godine, pod naslovima: Manipulacije funkcionera SD-a: “Pređi kod nas i zaposlićemo ti  ženu”  i  SDP “Sramota je za državu da ima ovakvog ministra prosvjete”.


30.01.2018.godine – Saopštenje: Određen pritvor okrivljenima za napad na službenike Komunalne policije

Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici prihvatio je  predlog državnog tužioca i odredio pritvor u trajanju od jednog mjeseca u odnosu na tri lica (P.N., P.G. i P.L. ) za koja postoji osnovana sumnja da su izvršila krivično djelo - napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Povodom događaja od 27.01.2018. godine,kada su u tržnom centru “Gintaš” od strane više lica napadnuti službenici Komunalne policije Glavnog grada Podgorica, koji su vršili službenu radnju sprječavanja vanpijačne i nedozvoljene prodaje robe bez akcizne markice, po nalogu dežurnog tužioca lišena su slobode tri lica (P.N., P.G. i P.L.), zbog izvršenja krivičnog djela-napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Nakon saslušanja, tužilac je donio rješenja o zadržavanju i stavio sudu predlog da se protiv osumnjičenih odredi pritvor.


29.01.2018.godine – Saopštenje

Radi blagovremenog i potpunog informisanja obavještavamo javnost da je Osnovno državno tužilaštvo u Beranama, po službenoj dužnosti, formiralo predmet povodom teksta objavljenog u dnevnom listu “Dan” od 27.01.2018.godine, pod naslovom: “Opozicija optužila direktoricu Doma zdravlja Berane da utiče na birače”.

Predmet se nalazi u fazi izviđaja.


28.01.2018.godine – Saopštenje

Radi blagovremenog i potpunog informisanja obavještavamo javnost da je Osnovno državno tužilaštvo u Beranama po službenoj dužnosti, a povodom tekstova objavljenih na portalu “Vijesti” od 28.01.2018.godine, pod naslovima: Manipulacije funkcionera SD-a: “Pređi kod nas i zaposlićemo ti  ženu”  i  SDP “Sramota je za državu da ima ovakvog ministra prosvjete”, formiralo predmet.

Predmet se nalazi u fazi izviđaja.


23.01.2018.godine – Saopštenje: Okončan rad u predmetu formiranom povodom smrti dvogodišnje J.B.

Više državno tužilaštvo u Podgorici je okončalo rad u predmetu koji je formiran povodom smrti djeteta J.B. iz Podgorice.

Ocjenom sadržine spisa predmeta, posebno obdukcionog zapisnika Kliničkog Centra Crne Gore - Odjeljenja za sudsku medicinu u Podgorici, a sa čijom sadržinom je javnost upoznata, te navoda izjava članova porodice pok.J.B. zaključeno je da smrt djevojčice J.B. nije nastupila usled izvršenja krivičnog djela, a time i da ne postoje osnovi sumnje da je bilo koje lice, činjenjem ili nečinjenjem, izvršilo krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti.


19.01.2018.godine – Saopštenje: Višem državnom tužilaštvu u Podgorici dostavljen obdukcioni nalaz povodom smrti dvogodišnje J.B.

Povodom događaja od 10.01.2018.godine, kada je u porodičnoj kući, u krevetu, zatečeno beživotno tijelo djevojčice J.B., Klinički centar Crne Gore - Odjeljenje za sudsku medicinu  je postupilo po naredbi Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, kojom je naložena obdukcija tijela, i danas u 13, 30 časova dostavilo obdukcioni zapisnik.

Zbog interesovanja za ovaj slučaj, obavještavam javnost da iz dostavljenog obdukcionog zapisnika, a posebno mišljenja angažovanog ljekara obducenta–vještaka, proizilazi da se na osnovu obdukcionog nalaza, mikroskopskog pregleda organa, biohemijskih, mikrobioloških, toksikoloških analiza i analize zdravstvenog kartona, te podataka o okolnostima događaja, uzrok smrti sa sigurnošću ne može ustanoviti, ali da se sa velikom vjerovatnoćom može zaključiti da se radilo o prirodnoj smrti po tipu tzv. Sindroma naprasne smrti odojčadi – male djece, poznatiji kao SIDS - Sudden Infant Death Syndrome (Smrt u krevecu), te da na osnovu svih navedenih analiza i podataka, kod pokojne J.B. nije ustanovljena šećerna bolest.

Takođe, obdukcionim nalazom ustanovljeno je da je dijete srednje uhranjeno, i da isto nije umrlo od neuhranjenosti-pothranjenosti.


03.01.2018.godine – Intervju Vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića za novinsku agenciju MINA

Stanković: Sudnica je adresa za odbranu optuženih

Optuženi u predmetu terorizam u pokušaju, u postupku koji se vodi pred Višim sudom u Podgorici, koriste različite metode za sopstvenu odbranu, ali adresa za to nije Vrhovni državni tužilac, poručio je Ivica Stanković.

„Adresa za to je sudnica Višeg suda u Podgorici. To je mjesto gdje će se cijeniti svi prikupljeni dokazi i u krajnjem donijeti odluka“ kazao je vrhovni državni tužilac u intervjuu agenciji Mina.

Pročitajte kompletan intervju