Članovi Disciplinskog vijeća:

  1. Veselin Racković, predsjednik;
  2. Ljiljana Lakić, član;
  3. Katarina Kljajević, član.

Zamjenici članova Disciplinskog vijeća:

  1. docent dr Vesna Ratković, zamjenik predsjednika;
  2. Dražen Burić, zamjenik člana Ljiljane Lakić;
  3. Nada Bugarin, zamjenik člana Katarine Kljajević.