DRŽAVNI TUŽIOCI U VRHOVNOM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU:

  • Vučković Veselin 
  • Radović Stojanka - Upućena na rad u Specijalno državno tužilaštvo 
  • Burić Dražen 
  • Bošković Sonja
  • Ćuković Radmila
  • Kapuci Petar
  • Đurđina Nina Ivanović
  • Radović Miljana