Na osnovu člana 121 stav 1 tačka 2 i stav 3 Zakona o Državnom tužilaštvu („Službeni list CG“, br. 11/15, 42/15 i 80/17), Tužilački savjet je, shodno članu 23 Poslovnika Tužilačkog savjeta („Sl.list CG“, br. 67/15 i 57/18), 19. oktobra 2018. godine, donio

                                                                      O D L U K U

Grujo Radonjić, državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, privremeno se udaljava od dužnosti do okončanja krivičnog postupka.......Pročitajte odluku


Na osnovu  člana  60  stav 1 tačka 3  Zakona o državnom tužilaštvu ( “Sl. list  RCG“ br. 69/2003, “ Sl.list CG” 40/2008, 39/2011 i 46/2013), rješavajući po inicijativi rukovodioca Osnovnog državnog tužilaštva u Pljevljima za razrješenje V. Đ., zamjenika državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima,  Tužilački savjet  je na prvoj sjednici održanoj 26. januara 2015.godine, donio

O D L U K U

V.Đ,   razrješava se funkcije zamjenika državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima.

Pročitajte Odluku