Na osnovu člana 77 stav 3 u vezi člana 70 stav 6 Zakona o Državnom tužilaštvu (Sl.list CG br. 11/15 i 42/15), odlučujući po javnom oglasu za izbor tri državna tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, objavljenom 28.juna 2016. godine u »Službenom listu CG«, a dana 03, jula 2016. godine u dnevnom listu »Pobjeda«,Tužilački savjet je na X sjednici, održanoj 27. decembra 2016.godine, donio.... Otvorite dokument 


Na osnovu člana 21 stav 5 Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu (Sl.list CG br. 10/15), odlučujući po oglasu za izbor dva specijalna tužioca u Specijalnom državnom tužilaštvu, objavljenom 08.03.2016. godine u »Službenom listu CG« broj 10/16 i u dnevnom listu »Pobjeda«,Tužilački savjet je na trećoj sjednici, održanoj 16. juna 2016.godine, donio.... Otvorite dokument 


Na osnovu člana 21 stav 5 Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu (Sl.list CG br. 10/15), odlučujući po oglasu za izbor dva specijalna tužioca u Specijalnom državnom tužilaštvu, objavljenom 08.03.2016. godine u »Službenom listu CG« broj 10/16 i dnevnom listu »Pobjeda«,Tužilački savjet je na trećoj sjednici, održanoj 16. juna 2016.godine, donio.... Otvorite dokument