Na osnovu člana 185 Zakona o Državnom tužilaštvu (»Sl.list CG«, br. 11/15 i 42/15), člana 36a Zakona o državnom tužilaštvu (»Sl.list RCG« br. 69/2003, »Sl.list CG«, br. 40/2008, 39/2011 i 46/2013), odlučujući po oglasu Ts.br.66/15 za izbor državnih tužilaca u Vrhovnom državnom tužilaštvu, Višim državnim tužilaštvima i Osnovnim državnim tužilaštvima, objavljenom u »Službenom listu CG« i dnevnom listu »Pobjeda«,10. jula 2015.godine,Tužilački savjet je na šesnaestoj sjednici, održanoj 29. decembra 2015.godine, donio Odluke o izboru državnih tužilaca…..Otvorite dokument


Na osnovu člana 185 Zakona o Državnom tužilaštvu (»Sl.list CG«, br. 11/15 i 42/15), člana 36a Zakona o državnom tužilaštvu (»Sl.list RCG« br. 69/2003, »Sl.list CG«, br. 40/2008, 39/2011 i 46/2013), odlučujući po oglasu Ts.br.242/15 za izbor jednog državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, objavljenom u »Službenom listu CG« i dnevnom listu »Pobjeda«, 08. decembra 2015.godine,Tužilački savjet je na šesnaestoj sjednici, održanoj 29. decembra 2015.godine, donio Odluku o izboru.... Otvorite dokument


Na osnovu člana 36a Zakona o državnom tužilaštvu ( „Sl. list  RCG” br. 69/2003, „Sl.list CG” 40/2008, 39/2011 i 46/2013), te Amandmana XI na Ustav Crne Gore (Amandmani I-XVI  na Ustav Crne Gore „Sl.list CG”,broj 38/2013), Tužilački savjet je na devetoj sjednici održanoj 02 jula 2015.godine, donio Odluke o izboru državnih tužilaca.... Otvorite dokument


Na osnovu člana 36a Zakona o državnom tužilaštvu ( „Sl. list  RCG” br. 69/2003, „Sl.list CG” 40/2008, 39/2011 i 46/2013), te Amandmana XI na Ustav Crne Gore (Amandmani I-XVI  na Ustav Crne Gore „Sl.list CG”,broj 38/2013), Tužilački savjet je na osmoj sjednici održanoj 30. juna 2015.godine, donio Odluke o izboru državnih tužilaca.... Otvorite dokument


Na osnovu člana 21 Zakona o specijalnom državnom tužilaštvu (Sl.list CG br.10/15), odlučujući po oglasu za izbor glavnog specijalnog tužioca u Specijalnom državnom tužilaštvu, objavljenom 05.05.2015. godine u »Službenom listu CG« broj 23/15 i 06.05.2015.godine u dnevnom listu »Pobjeda«, Tužilački savjet je na šestoj sjednici, održanoj 23. juna 2015.godine, donio


O D L U K U  O  I Z B O R U


Milivoje Katnić bira se za:

Pročitajte Odluku


Na osnovu člana 21 Zakona o specijalnom državnom tužilaštvu (Sl.list CG br.10/15), odlučujući po oglasu za izbor deset specijalnih tužilaca u Specijalnom državnom tužilaštvu, objavljenom 05.05.2015. godine u »Službenom listu CG« broj 23/15 i 06.05.2015.godine u dnevnom listu »Pobjeda«,Tužilački savjet je na sedmoj sjednici, održanoj 30. juna 2015.godine, donio


O D L U K U  O  I Z B O R U


Živko Savović bira se za:

Pročitajte Odluku


Na osnovu člana 21 Zakona o specijalnom državnom tužilaštvu (Sl.list CG br.10/15), odlučujući po oglasu za izbor deset specijalnih tužilaca u Specijalnom državnom tužilaštvu, objavljenom 05.05.2015. godine u »Službenom listu CG« broj23/15 i 06.05.2015.godine u dnevnom listu »Pobjeda«,Tužilački savjet je na sedmoj sjednici, održanoj 30. juna 2015.godine, donio


O D L U K U  O  I Z B O R U


Veljko Rutović bira se za:

Pročitajte Odluku


Na osnovu člana 21 Zakona o specijalnom državnom tužilaštvu (Sl.list CG br.10/15), odlučujući po oglasu za izbor deset specijalnih tužilaca u Specijalnom državnom tužilaštvu, objavljenom 05.05.2015. godine u »Službenom listu CG« broj 23/15 i 06.05.2015.godine u dnevnom listu »Pobjeda«,Tužilački savjet je na sedmoj sjednici, održanoj 25. juna 2015.godine, donio


O D L U K U  O  I Z B O R U


Tatjana Žižić bira se za:

Pročitajte Odluku


Na osnovu člana 21 Zakona o specijalnom državnom tužilaštvu (Sl.list CG br.10/15), odlučujući po oglasu za izbor deset specijalnih tužilaca u Specijalnom državnom tužilaštvu, objavljenom 05.05.2015. godine u »Službenom listu CG« broj 23/15 i 06.05.2015.godine u dnevnom listu »Pobjeda«,Tužilački savjet je na sedmoj sjednici, održanoj 25. juna 2015.godine, donio


O D L U K U  O  I Z B O R U


Nataša Bošković bira se za:

Pročitajte Odluku


Na osnovu člana 21 Zakona o specijalnom državnom tužilaštvu (Sl.list CG br.10/15), odlučujući po oglasu za izbor deset specijalnih tužilaca u Specijalnom državnom tužilaštvu, objavljenom 05.05.2015. godine u »Službenom listu CG« broj 23/15 i 06.05.2015.godine u dnevnom listu »Pobjeda«,Tužilački savjet je na sedmoj sjednici, održanoj 25. juna 2015.godine, donio


O D L U K U  O  I Z B O R U


Mira Samardžić bira se za:

Pročitajte Odluku


Na osnovu člana 21 Zakona o specijalnom državnom tužilaštvu (Sl.list CG br.10/15), odlučujući po oglasu za izbor deset specijalnih tužilaca u Specijalnom državnom tužilaštvu, objavljenom 05.05.2015. godine u »Službenom listu CG« broj 23/15 i 06.05.2015.godine u dnevnom listu »Pobjeda«,Tužilački savjet je na sedmoj sjednici, održanoj 25. juna 2015.godine, donio

 

O D L U K U  O  I Z B O R U


Marija Raspopović bira se za:

Pročitajte Odluku


Na osnovu člana 21 Zakona o specijalnom državnom tužilaštvu (Sl.list CG br.10/15), odlučujući po oglasu za izbor deset specijalnih tužilaca u Specijalnom državnom tužilaštvu, objavljenom 05.05.2015. godine u »Službenom listu CG« broj 23/15 i 06.05.2015.godine u dnevnom listu »Pobjeda«,Tužilački savjet je na sedmoj sjednici, održanoj 25. juna 2015.godine, donio

 

        O D L U K U  O  I Z B O R U            

Lidija Vukčević bira se za:

Pročitajte Odluku


Na osnovu člana 21 Zakona o specijalnom državnom tužilaštvu (Sl.list CG br.10/15), odlučujući po oglasu za izbor deset specijalnih tužilaca u Specijalnom državnom tužilaštvu, objavljenom 05.05.2015. godine u »Službenom listu CG« broj 23/15 i 06.05.2015.godine u dnevnom listu »Pobjeda«,Tužilački savjet je na sedmoj sjednici, održanoj 25. juna 2015.godine, donio


                             O D L U K U  O  I Z B O R U                             


Lidija Mitrović bira se za:

Pročitajte Odluku


Na osnovu člana 36a  Zakona o državnom tužilaštvu ( “Sl. list  RCG“ br. 69/2003, “ Sl.list CG” 40/2008, 39/2011 i 46/2013), Tužilački savjet je na prvoj sjednici održanoj 26. januara 2015.godine, donio

O D L U K U  O  I Z B O R U

 Miodrag Latković  bira se za:

Pročitajte Odluku ...


Na osnovu člana 36a  Zakona o državnom tužilaštvu ( “Sl. list  RCG“ br. 69/2003, “ Sl.list CG” 40/2008, 39/2011 i 46/2013), Tužilački savjet je na prvoj sjednici održanoj 26. januara 2015.godine, donio

O D L U K U  O  I Z B O R U

Dražen Burić  bira se za:

Pročitajte Odluku ...