Na osnovu člana 70 stav 6 u vezi člana 55 Zakona o Državnom tužilaštvu Zakona o Državnom tužilaštvu (»Sl.list CG«, br.11/15, 42/15, 80/17 i 10/18) i člana 50 u vezi člana 61 Poslovnika Tužilačkog savjeta („Sl.list CG“, broj 67/15), Tužilački savjet je na IV sjednici, održanoj 27. jula 2018. godine, donio odluku.....Otvorite dokument


Na osnovu člana 63 Zakona o Državnom tužilaštvu („Sl.list CG“, br. 11/15, 42/15 i 80/17) i člana 48 Poslovnika Tužilačkog savjeta („Sl.list CG“, br. 67/15), Tužilački savjet je, dana 20. januara 2018. godine, donio......Otvoriti dokument


Na osnovu člana 63 Zakona o Državnom tužilaštvu („Sl.list CG“, br. 11/15, 42/15 i 80/17) i člana 48 Poslovnika Tužilačkog savjeta („Sl.list CG“, br.67/15), Tužilački savjet je u nastavku XI sjednice, održane dana 17. januara 2017.godine, donio.......Otvorite dokument