Na osnovu člana 38 stav 2 Zakona o Državnom tužilaštvu ("Sl.list CG", br.11/2015”), na inicijativu Vrhovnog državnog tužioca Tu.broj 456/15 od 21.aprila 2015.godine, Tužilački savjet je na trećoj sjednici od 23. aprila 2015.godine, donio

ODLUKU
O BROJU DRŽAVNIH TUŽILACA

Pročitajte odluku