Na osnovu člana 60 stav 1 tačka 3 Zakona o državnom tužilaštvu, Tužilački savjet, rješavajući o inicijativi Osnovnog državnog tužioca u Podgorici Lj. K., Tu. br. 54/13 od 06.02.2013.godine, za razrješenje R. V., zamjenika državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, u nastavku II sjednice u nejavnom dijelu, nakon vijećanja i glasanja, dana 22.04.2013.godine, donio je

O D L U K U

            I R. V., razrješava se funkcije zamjenika državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

            II Imenovana se razrješava funkcije zamjenika državnog tužioca danom donošenja odluke.

            III Shodno stavu I i II odluke, ostavka R. V. na funkciju zamjenika državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici od 18.04.2013.godine, je bezpredmetna.

Pročitajte Odluku.


Disciplinsko vijeće u sastavu: Tatjana Marković, predsjednik Vijeća i članovi Vijeća Ljiljana Klikovac, Osnovni državni tužilac u Podgorici i Luka Martinović, Osnovni državni tužilac u Cetinju, sa zapisničarem Stanom Sandić, namještenikom u Vrhovnom državnom tužilaštvu, u disciplinskom postupku utvrđivanja disciplinske odgovornosti N.A., zamjenika Osnovnog državnog tužioca u Baru, po predlogu broj Tu. 35/13 od 04.02.2013. godine Osnovnog državnog tužioca u Baru, M. M., zbog povrede iz člana 41 stav 2 tačka 1 Zakona o državnom tužilaštvu održalo je usmenu raspravu dana 03.04., 09.04. i 11.04.2013. godine u prostoriji Tužilačkog savjeta u Podgorici,  nakon vijećanja i glasanja, donijelo i u prisustvu stranaka istoga dana objavilo sljedeću

O D L U K U

  1. Usvaja se predlog osnovnog državnog tužioca u Baru M. M., Tu.br. 35/13 od od 04.02.2013. godine za utvrđivanje disciplinske odgovornosti zamjenika osnovnog državnog tužioca u Baru N.A. zbog disciplinske povrede iz člana 41 stav 2 tačka 1 Zakona o državnom tužilaštvu.

Pročitajte Odluku.


Disciplinsko vijeće u sastavu: Tatjana Marković, predsjednik Vijeća i članovi vijeća Slavica Popović, zamjenik vrhovnog državnog tužioca i Ljiljana Klikovac, osnovni državni tužilac u Podgorici sa zapisničarem Stanom Sandić, namještenikom u Vrhovnom državnom tužilaštvu u disciplinskom postupku utvrđivanja disciplinske odgovornosti S. S., zamjenika osnovnog državnog tužioca u Bijelom Polju, po predlogu br. 174/12 od 07.08.2012. godine M. B., osnovnog državnog tužioca u Bijelom Polju, zbog povrede iz člana 41 stav 1 tačka 5e Zakona o državnom tužilaštvu održalo je usmenu raspravu dana 12.10.2012. godine u prostoriji Tužilačkog savjeta u Podgorici, i nakon vijećanja i glasanja donijelo je i u prisustvu stranaka, istoga dana, objavilo sljedeću

O D L U K U

Usvaja se predlog Osnovnog državnog tužioca u Bijelom Polju, M. B., Tu.br.174/12 od 07. avgusta 2012.godine za utvrdjivanje disciplinske odgovornosti zamjenika Osnovnog državnog tužioca, S. S. zbog neurednog vršenja tužilačke funkcije iz člana 41 stav 1 tačka 5e Zakona o državnom tužilaštvu;

Pročitajte Odluku.


Disciplinsko vijeće u sastavu: Tatjana Marković, predsjednik Vijeća i članovi Vijeća Slavica Popović, zamjenik vrhovnog državnog tužioca Crne Gore i Luka Martinović, osnovni državni tužilac u Cetinju, sa zapisničarem Stanom Sandić, namještenikom u Vrhovnom državnom tužilaštvu u disciplinskom postupku utvrđivanja disciplinske odgovornosti S.Č. zamjenika osnovnog državnog tužioca u Podgorici, po predlogu br. Tu 582/12 od 06.11.2012.godine Lj. K.,  osnovnog državnog tužioca u Podgorici, zbog povrede iz člana 41 stav 1 tačka 6 u vezi člana 98 stav 2 Zakona o državnom tužilaštvu, održalo je usmenu raspravu dana 18.12.2012.godine u prostoriji Tužilačkog savjeta u Podgorici i nakon vijećanja i glasanja, donijelo i u prisustvu stranaka istog dana objavilo sljedeću  

O D L U K U

  1. Usvaja se predlog osnovnog državnog tužioca u Podgorici, Lj.K., Tu.br.582/12 od 06.11.2012.godine za utvrdjivanje disciplinske odgovornosti zamjenika osnovnog državnog tužioca u Podgorici S.Č. zbog disciplinske povrede iz člana 41 stav 1 tačka 6 u vezi člana 98 stav 2 Zakona o državnom tužilaštvu.

Pročitajte Odluku.


Disciplinsko vijeće u sastavu: Tatjana Marković, predsjednik Vijeća i članovi Vijeća Luke Martinovića, osnovnog državnog tužioca u Cetinju i Ljiljane Klikovac, osnovnog državnog tužioca u Podgorici, sa zapisničarem Stanom Sandić, namještenikom u Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore, u disciplinskom postupku utvrđivanja disciplinske odgovornosti M.M., i V.M., po predlogu višeg državnog tužioca u Podgorici, V.J. Tu.br.158/13 od 02. aprila 2013. godine zbog disciplinske povrede iz člana 41 stav 1 tačka 6 u vezi čl.17 st.1  Zakona o državnom tužilaštvu, održalo je usmenu raspravu dana 30. maja 2013. godine u prostoriji Tužilačkog savjeta u Podgorici,  nakon vijećanja i glasanja, donijelo je i u prisustvu stranaka istoga dana objavilo sljedeću

O D L U K U

Usvaja se predlog višeg državnog tužioca u Podgorici V.J., Tu 158/13 od 02.04.2013. godine za utvrđivanje disciplinske odgovornosti  M.M. i V.M., zbog disciplinske povrede iz člana 41 stav 1 tačka 6 u vezi člana 17  Zakona o državnom tužilaštvu.

Pročitajte Odluku.