Članovi Komisije za normativnu djelatnost:

 1. Nataša Radonjić, predsjednik,
 2. Dražen Burić, član,
 3. Stojanka Radović, član,
 4. Jelena Đaletić, član,
 5. Tatjana Savković, član.

Komisija za testiranje:

 1. Ljiljana Lakić, predsjednik
 2. Hakija Lješnjanin, član,
 3. Katarina Kljajević, član.

Komisija za ocjenjivanje:

 1. Ivica Stanković, predsjednik,
 2. Stojanka Radović, član,
 3. Dražen Burić, član,
 4. Nada Bugarin, član,
 5. Hakija Lješnjanin, član,
 6. Veselin Racković, član.

Vijeće državnih tužilaca za ocjenjivanje rada rukovodioca PILOT državnog tužilaštva – Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, u sastavu:

 1. Vesna Jovićević,
 2. Radmila Ćuković,
 3. Živko Savović,
 4. Suzana Milić,
 5. Ljubinka Madžgalj.

Vijeće državnih tužilaca za ocjenjivanje rada državnih tužilaca u PILOT državnom tužilaštvu – Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju, u sastavu:

 1. Luka Martinović,
 2. Radmila Ćuković,
 3. Živko Savović,
 4. Suzana Milić,
 5. Ljubinka Madžgalj.​

Komisija za razmatranje pritužbi državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u vezi ugrožavanja njihove samostalnosti:

 1. Veselin Racković– predsjednik komisije,
 2. Dražen Burić, član,
 3. Nataša Radonjić, član.

Komisija za napredovanje:

 1. Novak Bego Laković, predsjednik,
 2. Stojanka Radović, član,
 3. Vesna Jovićević, član,
 4. Rifat Hadrović, član.

Komisija za razmatranje pritužbi na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u pogledu zakonitosti rada:

 1. Ljiljana Lakić, predsjednik,
 2. Novak Bego Laković, član,
 3. Nataša Radonjić, član.

Komisija za trajno dobrovoljno raspoređivanje u sastavu:

 1. Vesna Ratković, predsjednik,
 2. Nada Bugarin, član,
 3. Katarina Kljajević, član.