Tužilački savjet ima predsjednika i deset članova. Predsjednik Tužilačkog savjeta je Vrhovni državni tužilac. Sastav Tužilačkog savjeta proglašava Predsjednik Crne Gore. (Član 18  Zakona o Državnom tužilaštvu ("Sl.list CG", br. 11/15, 42/15, 80/17 i 10/18))

Mandat Tužilačkog savjeta je četiri godine. (Član 19 Zakona o Državnom tužilaštvu)

 
Članovi Tužilačkog savjeta su:
 
1. Ivica Stanković - predsjednik Tužilačkog savjeta
 
2. Sonja Bošković - iz reda državnih tužilaca
 
3. Veljko Rutović  - iz reda državnih tužilaca
 
4. Ljubinka Bašović - iz reda državnih tužilaca
 
5. Hasan Lukač - iz reda državnih tužilaca
 
6. Duško Milanović - iz reda državnih tužilaca
 
7. Nataša Radonjić - iz reda zaposlenih u Ministarstvu pravde