Istorijat 

Odjeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala, obrazovano je u Vrhovnom državnom tužilaštvu 2004. godine.

U cilju efikasnijeg rada Odjeljenja, 2008. godine, proširena  je njegova nadležnost za poslove borbe protiv korupcije, za poslove suzbijanja organizovanog kriminala, terorizma i ratnih zločina.

Stupanjem na snagu Zakona o Specijanom državnom tužilaštvu 2015. godine ("Službeni list Crne Gore, broj 10/2015"), formirano je Specijalno državno tužilaštvo. Specijalno državno tužilaštvo obrazuje se za teritoriju Crne Gore u Državnom tužilaštvu kao jedinstvenom i samostalnom organu. Specijalno državno tužilaštvo preduzima sve radnje iz svoje nadležnosti pred Specijalnim odjeljenjem Višeg suda u Podgorici. Sjedište Specijalnog državnog tužilaštva je u Podgorici

Specijalnim državnim tužilaštvom rukovodi Glavni specijalni tužilac.