Milivoje Katnić - Glavni specijalni tužilac

 • Rođen 06.05.1957. godine u Cetinju.
 • Pravni fakultet završio 1984. godine u Podgorici.
 • Pravosudni ispit položio 1994. godine.

Rad u službi

 • Od 01.09.1985.godine do 31.12.1992.godine radio je u Republičkom štabu teritorijalne odbrane SRCG Titograd.
 • Od 01.01.1993. godine do 11.03.2005. godine radio je u Vojnom sudu u Podgorici.
 • Od 11.03.2005. godine do 03.07.2015.godine, sudija Apelacionog suda Crne Gore.

 

Aktivnosti u struci

Za vrijeme profesionalnog angažovanja u Vojnom sudu:

 • Završio više vojnih škola i kurseva.
 • Dobitnik brojnih nagrada, pohvala, plaketa JNA i ordena Vojske Jugoslavije.
 • Dodijeljen mu je čin potpukovnika Vojske Jugoslavije.

Za vrijeme profesionalnog angažovanja u Apelacionom sudu Crne Gore:

 • Bio je predsjednik Vijeća.
 • Zamjenik predsjednika suda.
 • Zamjenik predsjednika krivičnog odjeljenja Apelacionog suda Crne Gore.
 • Više puta je nagrađivan zbog ažurnosti i kvaliteta koji je postigao kao sudija.

Objavljeni stručni radovi

 • "Iskustva Apelacionog suda u vezi krivičnog gonjenja počinilaca krivičnih djela izvršenih na organizovani način".
 • "Bitne povrede krivičnog postupka".
 • "Dokazi na kojima se ne može zasnivati sudska odluka".
 • "Zabrana REFORMATIO IN PEIUS, nedoumice i dileme u vezi njene primjene u praksi".